Mükemmel Kiremit, Mükemmel Çatı
Mükemmel Kiremit, Mükemmel Çatı

KILIÇOĞLU' NDA NELER OLUYOR?

Geri Dön

Çatılar Yangına Karşı Artık Daha GüvenliTürkiye?de 9 Eylül 2009 tarihinde yayınlanan yeni yangın yönetmeliği çatılarda yanmazlık konusunda önemli gelişimler sağlamış ve ?Kiremit? kullanımını yanmaz çatı malzemesi sınıfında değerlendirerek yangına karşı ?Kiremit?i güvenle kullanılabilecek malzemelerin başında saymıştır. Özellikle çatı kaplaması altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın ahşap, OSB, bitümlü membran, ısı yalıtımı sağlayan köpükler gibi normal alev alan malzemelerden olması halinde çatı kaplaması olarak kullanılan malzemenin mutlak suretle yanmaz sınıfta olması zorunluluğu getirilmiştir.

Günümüzde kentsel yaşamın insanları ve yaşam alanlarını her geçen gün birbirine yakınlaştırması, yangın konusundaki önlemlerin alınmasını mecburi kılmaktadır. Bir mekânda çıkabilecek bir yangının diğer mekânlara sıçramasını engellemek veya en azından itfaiye için zaman kazandırabilmek yapıların inşasında düşünülmesi gereken en önemli hususların başında gelmektedir.

Yeni yangın yönetmeliği özellikle çatılarda oluşabilecek yangın tehlikesine karşın alınacak önlemler için önemli zorunluluklar getirmiştir. Bu yönetmeliğin maddeleri incelendiğinde yanmaz veya zor alev alan malzemelerin yapılarda kullanımının zorunlu hale getirildiğini ve belirli yükseklikteki binalarda sadece yanmaz malzemelerin kullanılabileceğini görmek aslında toplumun güvenliği açısında son derece memnuniyet verici bir gelişmedir. Bu yönetmelik değişikliğinin ilgili makamlarca da denetlenerek uygulanmasının sağlanması toplumumuz için güvenli yarınları oluşturacaktır.


Yeni yangın yönetmeliğinde çatılar için alınan önlemler aşağıdaki yönetmelik maddesinde belirtilmektedir.MADDE 10 ? Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 28- (1) Çatıların inşasında;

a) Çatının çökmesi,

b) Çatıdan yangının girişi ve çatı kaplaması yüzeyinin tutuşması,

c) Çatının altında ve içinde yangının yayılması,

ç) Çatı ışıklığı üzerindeki rüzgâr etkileri,

d) Çatı ışıklığından binaya yangının geçmesi,

e) Yangının çatı kaplamasının dış yüzeyi üzerine veya katmanlarının içerisine yayılması ve alev damlalarının oluşması,

f) Bitişik nizam binalarda, çatılarda çıkan yangının komşu çatıya geçmesi,

ihtimalleri göz önünde bulundurulur.

(2) Çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilir.

(3) Yüksek binalarda ve bitişik nizam yapılarda;

a) Çatıların oturdukları döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde,

b) Çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemeden,

olması gerekir.?Günümüzde çatılarda kullanılan malzemeler incelendiğinde görülecektir ki önemli miktarda yanıcı veya kolay alev alabilen malzemeler çatılarda kullanılmaktadır. Yeni yönetmelik Broof sınıfı malzemelerin çatılarda kullanılabileceğini belirtirken, üreticiler tarafından çatı malzemelerinin yanıcılık sınıflarını müşterilerine beyan etmeleri bir zorunluluktur. Bu konuda maalesef yeterli denetim yapılmadığından Broof sınıfı olmayan çatı örtüleri yaygın bir biçimde kullanılmakta ve bu nedenle toplumumuzu gelecekte büyük yangın tehlikeleri beklemektedir.Yeni yangın yönetmeliğinde Kiremit malzemesi yanmaz çatı malzemesi olarak belirtilmekte ve her şartta güvenle kullanılabilecek çatı malzemelerinin başında yer almaktadır. Ülkemiz bir kiremit kullanım ve üretim ülkesi olduğundan, yaygın ve ekonomik şartlarda tüketiciler kiremit ürününü çatılarda kullanabilmektedir. Üretici firma beyanlarına gereksinim duymadan güvenle kullanabilen kiremitler, üretim süreçlerinde 900C leri geçen yüksek ısılardaki fırınlarda pişirildiklerinden yanmaz sınıftaki çatı malzemelerinin başında yer almaktadır.

Çatı sektörünün lider kuruluşlarından biri olma sorumluluğuyla, halkın mal ve can güvenliğini tehdit eden malzemelerle üretilmiş çatıların yarattığı tehlikeyi kamuoyunun bilgisine sunmayı görev biliyoruz. Çünkü biz Türkiye?nin Çatılarını Önemsiyoruz!Mükemmel Kiremit, Mükemmel Çatı

Bu internet sitesi yaptığınız tercihleri hatırlamak ve kullanımınızı kişiselleştirmek için çerezleri kullanır. Ziyaretinize devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için KVKK, Gizlilik ve Çerez Politikaları sayfasına göz atabilirsiniz. KAPAT