Teknoloji

DÜNYACA KABUL GÖREN KILIÇOĞLU KALİTESİ İLE ÜRETİM

Kılıçoğlu kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin en büyük ve modern üretim tesislerine sahip olmakla kalmamış Dünyanın da sayılı kiremit üretim tesislerinden olmayı başarmıştır. Türkiye'de henüz belirli bir standardın oluşmadığı dönemde kiremit üretiminde Alman DIN standardına göre üretim yaparak kiremitte kalite kavramı ile birlikte anılmaya başlamıştır. Türkiye'de TSE kiremit standardının oluşturulmasında TSE ile birlikte yakın mesaide çalışmış olan Kılıçoğlu, sektörde bu standardın oluşmasına katkı sağlarken, TSE standardını alan ilk kuruluş olmuştur.

Kılıçoğlu kalitesinin altında yatan en önemli faktörlerden biri de kullanılan yüksek teknolojidir. Alman ve İtalyan teknolojilerinin, Kılıçoğlu' nun sektörde yıllardan beri süre gelen oluşturmuş olduğu bilgi ve tecrübesiyle birleşmesiyle Türkiye'nin en modern kiremit üretim tesisi kurulmuştur. Bilgisayar kontrollü tam otomatik üretim hatlarında ürünler Kılıçoğlu kalitesine sahip olmakta ve Kılıçoğlu' nun kaliteyi yapılara taşımak misyonunda müşterilerine sunulmaya hazır hale gelmektedirler.

Kılıçoğlu Kiremit Teknoloji Kılıçoğlu Kiremit Teknoloji

MÜKEMMEL KİREMİT YÜKSEK TEKNOLOJİDE ÜRETİLİR

Kılıçoğlu, araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) önem vererek, teknolojisini sürekli yeniler. Bu sayede çağdaş ve en ileri teknolojileri kullanarak sektöründeki liderliğini rakipsiz sürdürmektedir.

Endel A.Ş. Kiremit işletmesinde de kullanılan hammadde kildir. Kiremitin temel hammaddesi olarak bilinen killer genellikle doğada saf halde bulunmamaktadır.Killerin kiremit üretimine olan uygunlukları mineralojik karakterlerine ve içerdikleri safsızlıkların cinsine ve miktarına büyük ölçüde bağlıdır. Aynı zamanda killerin kuru küçülme, pişme küçülme, su emme ve eğilme mukavemeti gibi fiziksel özelliklerinin ölçülmesi de kiremit üretimi esnasındaki süreçlerin kontrolü için önemli bir husustur. Hammadde seçiminin doğru yapılması istenen özelliklere sahip bir nihai ürünün elde edilmesi için gereklidir.Bu açıdan Endel A.Ş. Kiremit İşletmesi’nde de farklı tipteki killerin karışımından da kompozisyon oluşturularak daha iyi özelliklere sahip ürünler üretilmeye çalışılmaktadır. Bunun için Endel A.Ş. Kiremit İşletmesi’nde kurulan laboratuvar, hammaddenin kiremit üretimine uygunluğuna karar verebilecek düzeye getirilmiştir. Laboratuvar çalışmaları sonucunda bulunan uygun karışım işletmeye alınmaktadır. Kiremit üretiminde teknolojinin arkasında kalmamak ve Avrupa ülkelerindeki kiremit üreticilerinin kalitesini ve çeşitliliğini yakalayabilmek için araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması şarttır. Kiremit üretimindeki hataların azaltılması ve çözümlerinin kısa zamanda bulunabilmesi için killerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Böylece üretim esnasındaki süreçlerde müdahaleler daha kolay olacaktır. Bu zihniyetin farkında olan Endel A.Ş. Kiremit İşletmesi, araştırma ve geliştirmeye büyük önem vermektedir.

Laboratuvar çalışmaları sonucunda bulunan uygun karışım şu anda Endel A.Ş. Kiremit İşletmesi’nde kepçeye takılan elektronik tartı sayesinde daha standart hazırlanabilmektedir. Böylece her zaman aynı özellikte ürünler elde edilmektedir. Kılıçoğlu Kiremit Hazırlanan kompozisyondan yaş kiremit üretim safhası için gerekli çamur elde etmek için hammadde değirmenlerde mikronize öğütülür ki bu diğer firmalara göre değerlendirildiğinde gözle bile fark edilebilir bir yüzey düzgünlüğüne sahip olmasını ve yüzeyinde kesinlikle kireç patlaklarına rastlanmamasını sağlamaktadır. Değirmenlerden çıkan hammaddenin rutubeti yaklaşık %7-8 civarındadır. Daha sonra bu rutubetteki hammadde mikserlerde %22-22,5 rutubete gelinceye kadar homojen bir şekilde karıştırılır. Böylelikle yaş kiremit için gerekli çamur elde edilmiş olmaktadır.

Bu çamur extruder denilen makineden havası alınmış bir şekilde galet adı ile adlandırılan ürün şeklinde çıkartılır ve preslerde yaş kiremit şeklinde (AKDENİZ VEYA GRANADA) şekillendirilir.Şekillendirilen kiremitler latalara yerleştirildikten sonra, lataların yerleştirildiği sehpalar tünel kurutmaya verilir. Bu ana kadar olan tüm aşamalar hammaddenin değirmene girmesi, değirmenden çıkması, mikserde karıştırılması, extrudere bantlarla gelmesi, extruderden çıkarak galet formunda kesilmesi, yaş kiremit şeklinde şekillendirilmesi, latalara yerleştirilme, lataların sehpalara yerleştirilmesi, sehpaların kurutmaya girmesi hepsi otomatiktir. Bu yüzden yaş imalat hatalarına Endel A.Ş. Kiremit İşletmesi’nde çok az rastlanmaktadır. Endel A.Ş. Kiremit üretiminde otomasyon ağırlıklı üretim yapıldığından üretim esnasında kiremitte oluşabilecek insan kaynaklı hatalar minimuma düşürülmüştür. Çünkü dışarıdan insan müdahalesi yoktur.

Tünel kurutmadaki kiremitler doğalgaz ile kurutulmaktadır. Bu sayede fabrika yaz kış çalışmaktadır. Bazı eski teknolojiye sahip firmalarda kurutma işlemi dış ortamda havanın sıcaklığı ile kurutulduğu için sadece yaz aylarında üretim yapılmaktadır. Tünel kurutmanın avantajı kurutma içindeki tüm kiremitlerin aynı sıcaklık ve rutubet eğrisinde kurutulmalarıdır. Böylece farklı rutubet ve sıcaklık eğrilerinin neden olduğu verimsiz kurutmalardan kurtularak hem kurutma çıkış fireleri azaltılmakta ve hem de daha kaliteli kiremitler üretilmektedir. Endel A.Ş. Kiremit işletmesinde kurutmaya verilen enerjinin çoğu Tünel fırının artık enerjisinden elde edilmektedir.

Tünel kurutmadan çıkan kuru kiremitler tel ile bağlanarak vagonlara yüklenir ve ön ısıtmaya gönderilir. Ön ısıtmada kurutma çıkışında yaklaşık % 3 civarında olan rutubet daha alt mertebelere indirilerek fırında oluşabilecek hatalar önceden önlenebilmektedir.

Ön ısıtmadan çıkan kiremitler tünel fırına verilir. 107 m. uzunluğunda 6 adet yan brülörü olan, soğutmaları olan tipik bir tünel fırındır. Doğalgaz ile çalışır. Bu fırın sayesinde vagon üstündeki tüm ürünler aynı sıcaklığı gördükleri için hep aynı renkte ürünler üretilir. Birbirinden farklı açıklı, koyulu ürünler elde edilmez. Fırında max. çıktığı sıcaklık 900 °C – 920 °C arasındadır. Bu sıcaklığa çıkılmalıdır ki kilin bünyesindeki mineraller birbirleriyle bağ yaparak yapıya mukavemet kazandırabilsin. Hem de kiremitin kırmızı rengi ortaya çıkabilsin.

Buraya kadar olan tüm aşamalarda da yine her şey otomatiktir. Örneğin kurutmadan kuru ürünün çıkışı, tel ile bağlanma, pense ile vagona yükleme, vagonun ön ısıtmaya gelişi, ön ısıtmadan fırına girişi, çıkışı.

Fırından çıkan ürünler en son aşama olan boşaltma hattına gelir ve burada müşterinin talebine bağlı olarak farklı paketleme şekilleriyle sunulur. Burada da hatalı ürünlerin insan tarafından ayrılması dışındaki her şey otomatiktir.

Kılıçoğlu Kiremit, TS EN 1304 standardının bütün isteklerini karşılamaktadır. Hatta TS EN 1304 standardının istediği eğilme mukavemeti değeri 120 kgf. olmasına rağmen bu değer Akdeniz tipi kiremitte ortalama 290 kgf. civarında olmak suretiyle istek değerin hayli üzerindedir. Bu değer Granada tipi kiremitte ortalama 400 kgf. civarındadır.

Endel A.Ş. Kiremit İşletmesi’nde TS EN 1304 standardının istediği bükülme (<%1.5) değerlerini ortalama %0,20 olarak sağlanmakta, kavis değerlerinde ise (<%1.5 ) ortalama 0,80 olmak suretiyle bu standardın çok altındaki değerlerde çalışmaktadır. Granada tipi kiremitin bükülme değerleri ortalaması %0.30, kavis değerleri ortalaması %0.95 civarındadır.

Endel A.Ş. Kiremit İşletmesi ISO 9001:2000 Kalite Belgesi’ni 2002 yılında alarak kiremit sektöründe rakipleri arasında bu belgeyi ilk alan kuruluş unvanını almıştır. Buradan da anlaşıldığı üzere Endel A.Ş. Kiremit İşletmesi kalitenin öncüsü olarak her zaman bayrağı taşıyan firma olmuştur.

Endel A.Ş. Kiremit İşletmesi’nde, şu anda hem işletme içerisinde prosesini takip eden hem de yeniliklere anında adapte olabilen bir laboratuvar mevcuttur. Bu laboratuvar sayesinde Endel A.Ş. Kiremit İşletmesi her zaman standartlar içinde ve aynı kalitede kiremitler üretilebilmektedir.

Kılıçoğlu Kiremit Teknoloji Kılıçoğlu Kiremit Teknoloji

TEKNOLOJİYİ NASIL TAKİP EDİYORUZ?

Son yıllarda bilim ve teknolojideki gelişmelerin ekonomik ve sosyal alanda değişime yol açtığını gözlemliyoruz. Maliyetlerin yükseldiği, kaliteli ve ileri teknoloji ürünlerinin talep edildiği yeni ekonomide verimlilik ve nitelikli insana yapılan yatırım ön plana çıkıyor. Bugünün işletmelerinin yarın da ayakta kalabilmesi ve kendini geliştirebilmesi için değişimin merkezinde olması gerekiyor. Bunun kuruluşundan beri farkında olan ve hala bu anlayışta olan Kılıçoğlu çalışanlara teknolojiyi takip edebilme fırsatları sunmaktadır. Hem yurt içi, hem de yurt dışı fuarlara katılarak dünyadaki bu alanda lider olan firmaları yakından izleme fırsatı bulabilmektedir. Bunun yanında sektöre yakın üniversitelerle de işbirliği içerisinde çalışarak teknik bilgilerini de sürekli yenileyebilmektedir.