Mükemmel Kiremit, Mükemmel Çatı

UYGULAMA ŞEKLİ

Çatıser Uygulama Şekli

Çatıser Uygulama Görselleri

1- Rabıta tahtası üzerine önce 2.5x5 cm yoğuşma çıtaları dikey olarak 50 cm ara ile çakılır.

2- Çatıser torbalama biçiminde yoğuşma çıtalarının üzerine serilir.

3- Çatıser rulosu çatı saçağına paralel bir şekilde yerleştirilir. Bir kenarından zımba veya küçük bir çivi ile tutturularak rulo açılır. Zımba ve çiviler mutlaka çıta üzerine uygulanmalı rabıta tahtası üzerinde çatıser delinmemelidir. Rulo açıldıkça bini payının üzerinden zımba ile sabitlenir. İlk çatıser rulosu döşendikten sonra, ikinci rulo bini payı (15 cm ) üst-üste gelecek şekilde serilir.Bini payı rulo üzerinde işaretlenir.

4- Çatıser döşendikten sonra 2,5x5 cm’lik kiremit çıtaları yoğuşma çıtaları üzerinden sabitlenir.

Çatıser Uygulama Görselleri

Mükemmel Kiremit, Mükemmel Çatı